Valente Vital

por Claudio Rodriguez Fer

Resumen del libro Valente Vital en PDF, Docx, ePub y AZW

Sinopsis de Valente Vital:

Claudio Rodríguez Fer (Lugo, mil novecientos cincuenta y seis) é versista, narrador, ensaísta y asimismo creador teatral.

Foi catedrático de ensinanza media en Galicia y también profesor das Universidades da Cidade de Nova York, da Bretaña Sur en Lorient y también da Alta Bretaña en Rennes, por onde foi ungido Doutor Honoris Causa.

Exerce na Universidade de S. de Compostela, na que dirixe a gaceta literaria Moenia y asimismo a Cátedra Valente de Poesía y también Estética.

Regula Unión Libre.

Cadernos de vida y asimismo etnias.

Traducido a varios lenguajes, recibiu, no terreo poético, o Premio da Crítica De españa; no estudioso, por dúas ocasiones o Premio Losada Diéguez, y asimismo, no académico, o Premio Increíble de Doutoramento.

Como poeta, agrupou as súas proyectos en ciclos temáticos: o erótico en Vulva (1990), que contén Poemas de amor sen morte (1979), Tigres de inocencia (1981), Historia da lúa (mil novecientos ochenta y 4), A boca violeta (mil novecientos ochenta y siete) y asimismo Zebra (mil novecientos ochenta y ocho); o fílmico en Cinepoemas (Xerais, 1983); o histórico na Triloxía da Memoria, formada por Lugo blues (mil novecientos ochenta y siete), A loita prosigue (Xerais, 2004) y también Ámote vermella (Xerais, 2009), y también o nómade, que viene dentro por Extrema Europa (1996), A unha muller descoñecida (mil novecientos noventa y siete), Viaxes a ti (2006) y asimismo Unha tempada no paraíso (2010), este último editado cun estudo de Olga Novo.

Reuniu toda a súa obra poética verbal en Amores y asimismo lamentos (2011) y asimismo expuxo y asimismo publicou poesía visual, ademais de modificar co pintor surrealista Eugenio Granell a obra Rastros de vida y asimismo poesía (2000). Como narrador publicou Misión cuentos (Xerais, 1988), Les paraísos eróticos (2010) y asimismo outras narracións reunidas no libro en Contos y asimismo descontos (2011), y también como creador teatral editou y asimismo representou As costureiras (2006). Como estudoso publicou Antonio Machado y asimismo Galicia (1989), Poesía galega (Xerais, mil novecientos ochenta y nueve), Arte literaria (Xerais, 1991), Comentarios de contenidos escritos contemporáneos (Xerais, mil novecientos noventa y 2), Comentarios de contenidos escritos populares y asimismo de masas (Xerais, mil novecientos noventa y 4), A literatura galega du...

Ficha técnica de Valente Vital

Titulo del libro "Valente Vital"
Registro ISBN ° 9788498879162
Publicado por Editorial Universidade De Santiago De Compos
Escrito por Claudio Rodriguez Fer
Publicado el Año 2012
Origen del Libro España
Idioma de publicación Castellano
Tipo de Encuadernación original Tapa Dura